କରୋନା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ତବଲିଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ : ରବିଶ୍‌ କୁମାର

  କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କି ଚୀନ୍‌ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର କିପରି ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ୧୦ ମାସର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଚୀନ୍‌କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହି … Read More