ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍‍ ଆଇଡିଆ ଅଫର: ଅନ୍ୟପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କଲେ କ୍ୟାଶ୍‍ବ୍ୟାକ୍‍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆର ପ୍ରିପେଡ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ମାଇଁ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ମାଇଁ ଆଇଡିଆ ଆପ୍‌ରେ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରିପେଡ୍ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟର ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ସେହି … Read More