ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ‘ରମଜାନ’ ପରିବର୍ତ୍ତେ ‘ରମଦାନ’ କକହିବା ଚଳିଲାଣି ?

ରମଜାନ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଇସ୍‌ଲାମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଶୋଏବ ଡାନିଏଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ସେହି ମାସ ପୁଣି ଆସିଛି । ମୁସଲମାନମାନେ ଉପବାସ ପାଳନ … Read More