ମୁହଁରେ ଚମକ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ପୁଦିନା ପତ୍ର

(ଓଡିଶା ଟାଇମ) : ପୁଦିନାକୁ କେହି କେହି ଚା’ରେ ପକାଇ ପିଉଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିସହିତ ଏହା ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବେଳେ … Read More