ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଚେତାବନୀ – ଆମେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛୁ, ତୁମେ ପ୍ରତାରିତ ହେବ !

କରୋନା ମହାମାରୀ ଚୀନ୍ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି । ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ୍ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଦେଶ … Read More