ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଛେନା

(ଓଡିଶା ଟାଇମ୍) : ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ । ଆପଣ ଘରେ ନିଜେ ସହଜରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିମ୍ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି … Read More