ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଧିକ, କେରଳ ଶୀର୍ଷରେ-ଓଡ଼ିଶା ୨୦ତମ ସ୍ଥାନରେ

ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି । ଦେଶର ୯୬.୮ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49.2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ୨୦୧୨-୨୧୩ ମସିହାରେ ସାରା ଦେଶରେ ୩୫.୮ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ … Read More