ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ଦଳ ବଡ଼ ନା ବ୍ୟକ୍ତି

ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଦଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଏପରିକି ସାହି, ଗାଁ, ଗଳି, ତଥା ପରିବାର ନିଜକୁ ରାଜନୀତିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳସହ ଯୋଡ଼ିବା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। … Read More