LIC IPO : ପବନ ପ୍ରବଳ, ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣ ଦୁର୍ବଳ

ବଡ଼ ହାଇପ୍ କରି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ IPO । ହେଲେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତି ପାରିଲାନି ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ । ସରକାର ଭାବିଥିଲେ … Read More