ଭାରତର ଏହି ଦୁଇ ସିଂହ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ

ସୋନମ୍‌ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏବଂ ଜାମିଙ୍ଗ୍‌ ଶେରିଙ୍ଗ ନାମଗାଲ – ଲଦାଖ୍‌ର ଏହି ଦୁଇ ଜାତୀୟତାବାଦୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୀନ୍ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଜାମିଆଙ୍ଗ ସେରିଙ୍ଗ ଙ୍କୁନାମଗାଲ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ? ହଁ, ସେହି ସାଂସଦ ଯିଏ ଧାରା ୩୭୦ ରଦ୍ଦ … Read More