ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପୀଡ଼ିତ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋଡ଼ା

ଭାରତର ପ୍ରଗତିର ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା କାହିଁକି ଅଛି, ସେମାନେ … Read More