ଚୀନ୍ ଆପ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇପାରବେ ସିଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା !

ଭାରତରେ ଆପ୍ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜଣେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା- ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗୋଷ୍ଠୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ । ସ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ  ଯିଏକି କୌଣସି ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ … Read More