ଗରମ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଗଳା ଜନିତ କ୍ୟାନସର

(ଓଡିଶା ଟାଇମ୍) :ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ଚା ପିଇବା ପସନ୍ଦ ଥାଏ । ସକାଳର ଗରମ ଚା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ । କିଛି … Read More

ଗରମ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଗଳା ଜନିତ କ୍ୟାନସର

(ଓଡିଶା ଟାଇମ୍) : ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ଚା ପିଇବା ପସନ୍ଦ ଥାଏ । ସକାଳର ଗରମ ଚା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ । … Read More