ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନ ଦଶଟି ଅଶ୍ଵମେଧ ଯଜ୍ଞର ପୂଣ୍ୟ ସହ ସମାନ

ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବଲୋକରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ରଥସ୍ଥା, ସରଜୁ, ଗୋମତୀ, ଗଣ୍ଡକ ଓ ଭଗୀରଥ ଇତ୍ୟାଦି । ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଓ ସାଗରର ଏହି ମିଳନସ୍ଥଳ ହେଉଛି ‘ଗଙ୍ଗାସାଗର’ … Read More