ସଂପାଦକ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିପରି ଦେଖୁଥିଲେ?

ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କଲମର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ‘ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ’ … Read More