ଆମେରିକା ସେନାକୁ ଚୀନ୍‌ ଭୟ କରୁଛି !

“ଯାହା ବି ଘଟୁ, ଆମେରିକୀୟ ସୈ ନିକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କର ନାହିଁ”, ଗାଲଭାନ ପରେ ସିସିପି ପିଏଲଏ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛି ଚୀନ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି – ପିଏଲଏ ଆମେରିକା ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା … Read More