ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ୫ଟି ବଜେଟ‍୍‌

କୌଣସି ଦେଶର ବଜେଟ‍୍‌ ସେହି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ବଜେଟରେ ସକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ … Read More