ଧନୀଦେଶମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ୩୬ଟି ଦେଶ କୋଭିଡ଼୍‌ -୧୯ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଶିକାର ହୋଇପାରେ : ଜାତିସଂଘ

୮୨୨ ନିୟୁତ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଭୋକରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ୮୨.୧ ନିୟୁତ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଭୋକରେ ଶୋଉଛନ୍ତି । ୧୩.୫ ନିୟୁତ ଲୋକ ଅନାହାର ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ … Read More