ସରକାରଙ୍କ ସଂକେତ- ସାଓମି ଏବଂ ଓପୋ ନିଷେଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ?

ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଂଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି, ବିଶ୍ୱପାଇଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରଥମେ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା, ତା’ପରେ ଚୀନ୍‌ର ସାମଗ୍ରୀକୁ … Read More