କ୍ୱାଡ ପରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ଏବଂ ଜାପାନ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଚୀନ୍‌କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବ

କରୋନା ପରେ ଭାରତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରୁଷର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବଡ଼ ଜିଓ-ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସମାନ କ୍ରମରେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନ ସହିତ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଟ୍ରାକ … Read More