ଚୀନ୍‌କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍‌ଓ ଏହାର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅକ୍‌ସାଇ ଚୀନ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ ଦେଖାଇଲା

ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍‌ଓ ) ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ୍‌କୁ ଚାଟୁକାରୀତା କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ଚୀନ୍‌କୁ ଚାଟୁକାରୀତା କରୁଥିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍‌ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ୍‌କୁ … Read More