ରାଏବରେଲିରେ ଅଦିତି ବନାମ ସୋନିଆ

ଅଦିତି ସିଂଙ୍କ କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରିବା ସୋନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ! ଯଦି ଅଦିତି ସିଂ ରାଏବରେଲିରେ ସୋନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ ତେବେ କ’ଣ ହେବ?  ଅଦିତି ସିଂହ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଧିକ ରହିଛି । ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ … Read More