ଗୀତା ମାମହାତ୍ମ୍ୟ-୩୩: ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ

Post Views: 18 ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ନିମିତ୍ତମାତ୍ର ହୋଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୌରବଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, ‘ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବର କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା … Continue reading ଗୀତା ମାମହାତ୍ମ୍ୟ-୩୩: ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ