ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ-୨୭: ବିଭୁତି ଯୋଗ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିଭୁତିର ବର୍ଣ୍ଣନା

Post Views: 14 ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଜପ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ରହିଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତ … Continue reading ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ-୨୭: ବିଭୁତି ଯୋଗ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିଭୁତିର ବର୍ଣ୍ଣନା