ବର୍ଷାଦିନରେ ଘର ଭିତର ର୍ଦୁଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ୍

ବର୍ଷାଦିନରେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା ଥିବାରୁ ବାହାରେ ଓ ଘର ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ର୍ଦୁଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ମନରେ ଅନେକ ବିକାର ଆସିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ତେବେ ମନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଏହି ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅପାଣାନ୍ତୁ କିଛି ସରଳ ଓ ସହଜ ଟିପ୍ସ୍ –
୧- ବର୍ଷାଦିନରେ ଘରେ ଥିବା ଲୁଗାପଟାରୁ ଅଧିକ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ଏକ ବାଉଲରେ କଫି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ।
୨- ବର୍ଷାଦିନରେ ବାଥରୁମ୍, କିଚେନ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ । ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତିପାଇବା ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକସାଇଡ୍କୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ମିଶାଇ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପକାନ୍ତୁ ।
୩- ଘର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁର କରିବା ପାଇଁ ସିରକା ଓ ବେକିଙ୍ଗ୍ ସୋଡାକୁ ମିଶାଇ ଏକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଭାବେ ରୁମ୍ ଫ୍ରେସନର୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ପୂଜା ଘରେ କର୍ପୁର୍ ଆଳତୀ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଘରକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ କିଟାଣୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବ ।

Leave a Reply